Висцерална терапия

Висцералната терапия е съвременен метод за лечение и корекция на вътрешните органи.В основата на висцералната терапия е идеята,че позицията на вътрешните органи се променя с фазите на дишането и естествените движения на тялото.Цялата системна последователност на движенията може да се наруши в даден момент,което довежда до определени нарушения и патологии в дейността им.Висцералната терапия цели отстраняването на тези заболявания ,чрез определени тактилни методи и техники на въздействие.Най-просто казано това е като един специален масаж с много нюанси,но висцералните методи на въздействие се различават много от конвенционалните масажни техники.Защото масажът е затопляне на тъканите и премахване на стагнационните и компресивни процеси,докато висцералното въздействие е една изключително внимателна промяна в положението и състоянието на вътрешния орган.Висцералния специалист трябва да умее много добре,внимателно и чувствително да работи върху тези структури,регулирайки силата и палпаторния натиск които прилага пли корекцията и лечението.Трябва да познава много подробно и обстойно анатомията на вътрешните органи,лигаментите които ги свързват в една цялостна система,кръвоснабдяването на всеки орган,лимфоотока и инервацията им.Да знае всички висцеро-моторни връзки и зависимости,за да може коректно и точно да диагностицира нарушенията,да проведе правилна корекция и последващо лечение.Нарушаването на работата на един орган,води до нарушаване дейността и на други,защото те са взаимосвързани в една цялостна система-човешкото тяло.Когато органът е с нарушени функции,другите започват да извършват упорита и допълнителна работа,поемайки функциите на нарушения орган,което във времето води до спазъм на лигаментите които ги свързват,до нарушения в кръвоснабдяването и лимфоотичането им.Следователно недостатъчно количество хранителни вещества и кислород навлизат в тъканите,водейки до постепенна токсикация на тялото.Когато органите бъдат коригирани и функцията им възстановена,човек се чувства буквално подмладен и пълен с енергия.Висцералната терапия е алтернативен и холистичен метод за възстановяване на загубеното здраве и тонус в човека!