Лечебен масаж

В основата на масажа лежи анатомо-функционалната връзка между кожата и подкожните тъкани с различните вътрешни органи.Чрез механично мануално дразнене върху повърхностните тъкани , могат да се предизвикат рефлекторни изменения в състоянието на даден орган , система или миофасциална мускулна верига в тялото , повишава се метаболизма и обмяната на веществата.При физическо натоварване и последваща умора, в тялото се отделя млечна киселина в тъканите.А при масажа е точно обратното , той способства за отвеждането на шлаки , токсини и отпадни продукти от метаболизма с което интоксикира организма.Лечебният масаж помага при нарушения в кръвообращението , дишането , храносмилателната система , заболявания на гръбначния стълб и ендокринната система.Има доказана рефлекторна зависимост между състоянието на тъканите и вътрешните органи. Използвайки различни похвати и техники , мануалния терапевт , работейки върху определени мускули , директно може да повлияе на асоциативно свързаните с тях вътрешни органи , гръбначно -двигателни сегменти и стави в организма.