Медицинска Кинезиология

Медицинската Кинезиология е метод, чрез който терапевтът прави биологична обратна връзка с тялото на пациента. Това е принципно нов модел в медицината. При него не се интересуваме от локализацията на дадена болка в определена част на тялото, а се търси отговор на въпроса защо се появява тази болка , дали тя се появява и в покой, и в движение или само определено положение или движение на тялото я провокира. Дали дадена емоция, топлина или студ, храна или напитка я обострят или притъпяват. Съществува висцеро-моторна връзка между вътрешни органи и дадени мускули, стави, гръбначни сегменти, кости и сухожилни, и лигаментарни връзки. Дисфункцията на даден орган може да предизвика болка в определена област на тялото. Също така може да предизвика дефицит на дадени химични вещества, което също да се прояви като болкова симптоматика в мускулите. В органа може да има вируси и паразити, които също да предизвикат мускулна слабост. Когато терапевтът започва диагностика на пациента, той оценява работата на неговата нервна система под напрежение. Докато в неврологията тя се тества само в покой. Диагностиката на пациента е на тялото му като единен общ взаимосвързан механизъм. За да е здрав човек, той трябва да може адекватно да се адаптира към външната среда. Нервната система трябва да работи нормално, възстановявайки енергийния баланс в тялото, биохимичните реакции, електрическите импулси и обмена на материя. Чрез мануално-мускулното тестиране се осигуряват много големи възможности за определяне причината на заболяването, провеждането на дадено лечение и предписване на последстващи терапии.