Спортен масаж

Разновидност на класическия масаж, спортният масаж е приспособен да отговаря на изискванията на активно спортуващите хора и професионалните спортисти. Спортният масаж е много важна част от спортно-тренировъчния процес и е пряко свързан със спортните резултати и доброто физическото състояние на спортистите.
Видовете спортен масаж

Предварителен масаж (предстартов) – Най често се прилага 30-40 мин преди старта на състезанието, като като целта му е да се затопли (загрее) организмът .В зависимост от предстартовото състояние на спортиста се подбират, релаксиращи или тонизиращи масажни техники, като целта е да се регулират възбудените и задръжните процеси в кората на главния мозък. Техниката на спорния масаж е насочена към това да се преодолеят неблагоприятните предстартови състояния и да се доведе спортиста до състояние на максимална готовност, както и да го предпази от спортни травми и наранявания. Основния масажен похват е разтриването, като в зависимост от температурата, индивидуалните особености и спорта се подбират масажните техники и тяхното редуване. Физиологичното действие е свързано с подобряване на кръвообращението, загряване на мускулите, ускоряване на процесите на сърдечносъдовата и дихателната система. Масажът е с продължителност 5-10 до 20-30 мин.

Възстановителен масаж – най-често се прилага след тренировка или състезание, или по време на почивките като микровъзтановяване. Неговата цел е максимално бързото възстановяване на всички жизнени функции, възвръщане на силите и премахване на умората.

Масаж при спортни травми и заболявания – в тези случаи, масажът има своята специфика и зависи от тежестта на травмата или заболяването и от индивидуалните особености на организма за самовъзстановяване. Целта на масажа е да се намали и премахне болката, да се намали отока и застойните явления, да се ускори регенерацията и възстанови функцията на опорно-двигателния апарат. Използват се всички масажни похвати, като е важно крайника да е в оточно положение и да се започне от близките стави и мускули и постепенно да се премине към масаж на самата травма. Най-добър резултат се постига, когато масажът е съчетан с физикална терапия и кинезитерапия.