ПСИХОЛОГ

Психологически консултации при тревожни състояния, депресии, панически атаки, трудности в отношенията с другите, трудности в адаптацията към нова социална среда, зависимости-алкохолна и зависимост от психоактивни вещества. Консултирам семейства в пред и следосиновителния период.

Христина Христова е завършила психология в Нов Български Университет. Специализирала е клинична психология-психоаналитична перспектива. Консултирала е деца, възрастни и семейства. Работила е със зависими от алкохол и психоактивни вещества. Консултирала е спортисти с цел увеличаване на постиженията и преодоляване на проблеми в мотивацията. Има опит при работа със семейства в пред и следосиновителен период.